• osobne v sídle Autoškoly v úradných hodinách alebo na jednotlivých prevádzkach.