Aktuálny stav fungovania autoškoly

Vyhláškou ÚVZ sú praktické jazdy až do odvolania zakázané.

Výuka teórie naďalej prebieha dištančným spôsobom.

V prípade potreby nás v prevádzkových hodinách môžete kontaktovať telefonicky alebo mailom.