Cena klasického (skupinového) výcviku

550 € v slovenskom jazyku
590 € v cudzom jazyku (maďarskyanglicky)

Cena osobitného výcviku (prispôsobené konkrétnemu žiakovi)

850 € v jazykoch (slovenskymaďarskyanglicky)

Kondičné jazdy

12,50€ 1 vyučovacia hodina

Individuálne jazdy

10,00€