Autoškola Parobek

Skúšky

Úspešné zvládnutie skúšky je podmienkou pre získanie vodičského preukazu.
Na skúšky na skupinu B si treba zakúpiť 33 € kolok a na skupiny C, CE a D si treba zakúpiť 66 € kolok.

Skúška sa skladá z týchto častí:

  • preskúšanie z pravidiel cestnej premávky (test na 20 minút), minimum bodov na úspešné ukončenie na skupinu B je 50, na skupinu C, CE a D je 53.
    Pokračovanie v skúške je podmienené úspešným ukončením testu.
  • jazda na autocvičisku: slalom vpred, parkovanie (vzorová jazda)
  • jazda v premávke
© 2007 HoNzA