V autoškole môžete začať kurz už ako 16-ročný

Vodičský preukaz získate po úspešnom absolvovaní skúšok, ktorých sa môžete zúčastniť už ako 17-ročný