Autoškola Parobek

Ceník

Cena klasického (skupinového) výcviku na osobné auto je od 1.5. 2018 500 €.
Cena individuálneho výcviku (žiak je sám v kurze, teória prispôsobená konkrétnemu žiakovi) na osobné auto je 750 €.
Cena výcviku na nákladné auto je 780 €.
© 2007 HoNzA