Na skúšky si treba zakúpiť 33 € kolok

(opravné skúšky 8 €)

Absolvovanie Kurzu prvej pomoci 20 €

  • nie v priestoroch autoškoly, kurz prvej pomoci si môžete spraviť na Červenom kríži alebo firma Ďurovič

Skúška sa skladá z týchto častí:

• test na 20 minút z pravidiel cestnej premávky          (minimum bodov na úspešné ukončenie testu je 50.)

Pokračovanie v skúške je podmienené úspešným ukončením testu.

• jazda na autocvičisku:

-slalom vpred, -parkovanie

• jazda v premávke

Úspešné zvládnutie skúšky je podmienkou pre získanie vodičského preukazu.