Výcvik v autoškole pozostáva z teoretickej a praktickej prípravy:

Teoretická príprava:

• prebieha v našich učebniach

• v prípade neúčasti je nutnosť doučovania

Praktická príprava (jazdy):

Jazdy sú rozdelené na:   

       – jazdy na cvičisku

       – jazdy v premávke.

Trenažér