• oboznámenie sa s vozidlom

• výcvik na autotrenažéri

• praktické jazdy na autocvičisku

• praktické jazdy s minimálnou intenzitou cestnej premávky

• praktické jazdy so zvýšenou intenzitou cestnej premávky

• praktickú údržbu