Zahájenie nového kurzu

Do najbližšieho kurzu sa môžte prihlasovať do 16.09.2021, osobne v našich priestoroch, telefonicky alebo e-mailom.
Úvodné stretnutie záujemcov bude 16.09.2021 o 15:00.
Pri dobrej vzájomnej spolupráci dĺžka kurzu 3 mesiace.