Zmena v spôsobe výuky

Z dôvodu nariadenia vlády prebieha  výuka teórie len dištančnou formou prostredníctvom E-learningu. Info na tel. č. 0911 883 013.