Podmienky absolvovania výcviku

Malý prehľad toho čo všetko Vás čaká počas kurzu:

  • Na začiatku je každému pridelená čipová karta, ktorou sa prihlasujete na každú hodinu.
  • Začíname teoretickou prípravou, ktorej je spolu 32 hodín /45 min. /  v 2, 3 alebo viac hodinových blokoch v jednom dni – záleží, ako sa na začiatku kurzu dohodneme.
  • V prípade neúčasti je určitý počet hodín možné nahradiť si online – absolvovaním testu cez internet, alebo individuálne náhradnými hodinami.
  • Ak už máme za sebou aspoň 4 hodiny teórie sadneme do trenažéra, kde začneme základmi ovládania vozidla a skončíme jazdou medzi električkami
  • Potom presadneme do vozidla, ale zatiaľ len na autocvičisku aby sme si skúsili naživo niektoré základné úkony.
  • Po absolvovaní aspoň polovice hodín teórie nás čaká 32 hodín praktickej jazdy, kde si osvojíte všetky potrebné zručnosti na zvládnutie záverečnej skúšky a samozrejme aj do samotnej praxe.
  • Počas všetkých jázd sa budeme učiť zvládať jazdu v meste, mimo mesta a všetkých dostupných situáciách. Vyskúšame si aj jazdu s prívesným vozíkom a budeme trénovať aj parkovanie.
  • Ak toto všetko spolu zvládneme nasledujú záverečné skúšky, ktoré pozostávajú z písomného testu, autocvičiska a jazdy v premávke.
  • Pri prihlasovaní na termín skúšky treba priniesť potvrdenie o absolvovaní Kurzu prvej pomoci a kolok ako správny poplatok vo výške 33 €.
  • Maximálna dĺžka kurzu určená zákonom je 1 rok + pol roka na úspešné absolvovanie skúšky.